Zeka Oyunları


Problemleri algılama ve değerlendirme kapasitesi yüksek çocuklar!

Akademi Okulları, zekâ oyunları dersiyle öğrencilerin potansiyellerini tanımasını ve keşfetmesini, problemler karşısında özgün stratejiler geliştirmesini, hızlı ve doğru karar vermesini, sistematik bir düşünce yapısına kavuşmasını hedefler. Zekâ oyunları kapsamında öğrencilerin bireysel olarak, takım hâlinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri kazanması, problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum sergilemesi amaçlanmaktadır.

Akademi Okullarında öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalarda ve grup çalışmalarında, kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyıp geliştirmekte, aynı zamanda öz güvenlerini arttırmaktadırlar. Başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanır, alternatif çözümler ve stratejiler oluştururlar. Buna yönelik tutum ve davranışlarını da geliştirirler.