Lise


Lise düzeyi, öğrencilerimizin hayatı yorumlama evresidir. Lise öğrencilerin öğrendiklerinden, okuduklarından, anladıklarından kendi yorumlarını çıkarmaya ve kendi seçimlerini yapmaya başladıkları dönemdir. Çözüm kolejinin hedefi öğrencilerinin hangi değerlerin niçin yanında durduklarını ve neye neden karşı olduklarını sağlıklı bir şekilde belirleme yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır.