Merak Duygusunu Besleyen Akademik Ortam
Akademi İlkokulu

Akademi Okullarında ilkokul, hayat boyu kullanılacak bilgi ve becerilerin temeli olarak görülür. Sonraki kademeler bu temelin üstünde yükselir. Bireyin sadece bilginin tüketicisi değil, üreticisi de olması beklenir. Bu nedenle Akademi Okullarında aktif öğrenme modeli uygulanır. Öğrenciler bilgileri yaparak yaşayarak öğrenirler. Akademi Okullarında yabancı dilden sosyal etkinliklere, robotik ve kodlamadan sanatsal etkinliklere kadar 360°’lik bir eğitim uygulanır.