İlkokul


Asıl hedefimiz çocuklarımıza ‘soru çözmeyi’ değil ‘hayatı çözmeyi’ öğretmektir. ilkokulda öğrenciler okumayı öğrenirken aslında hayatı da okumaya başlarlar. Zamanla anlayıp yorumlayacakları birçok bilgi edinirler. Yerli Nesil olarak ilkokul eğitiminin, iyi bir gelecek için güçlü bir temel olduğuna inanıyoruz.

Çocuklarımızın iyi bir insan olmaları için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda onların millî ahlaki değerlerimize uygun yetiştirmek gayesiyle ilkokulda sağlam ve güçlü bir eğitim sunuyoruz. Öğrencilerimize uyguladığımız takviye programlarıyla gereken hazır bulunurluk seviyesine ulaşmalarını sağlayarak onları bir üst öğrenime hazırlıyoruz.